04-9014900

פיתוח מותאם לעבודה במודול רב חברתי

  • בעבודה במודול רב חברתי במערכת פריוריטי ניתן לעבוד עם מספר חברות במקביל.
  • בכל חברה המידע נישמר בנפרד והוא בלעדי לכל חברה.
  • כאשר עובדים בריבוי חברות נוצר הצורך כי נתונים נבחרים ומוגדרים מראש יהיו משותפים וזהים לכלל סביבות החברה.

חברת תירוש מערכות מחשוב בשיתוף עם אחד מלקוחותיה, פיתחה מנגנון המאפשר ליעל את ניהול ואחידות המידע בכלל החברות .

המנגנון שפותח מאפשר לאכוף אחידות של נתונים נבחרים בחלק /כלל החברות.

המנגנון שפותח מאפשר ליצור אחידות של נתונים כגון :

מספור ספקים, אחידות במספור כרטיסי הנה”ח, אחידות בהקמת מרכזי רווח, אחידות בהקמת מקטים משותפים בכל קבוצות החברה,

הקמת מחירון ספק זהה בכל החברות, תנאי תשלום, הקמת משפחות מוצר זהות, קבוצות רכוש קבוע  וכותרת למאזן בוחן – כל אלה יוקמו פעם אחת ויעודכנו בחלק/כלל החברות.

המנגנון מאפשר:

  • יעילות תפעולית בעזרת מנגנון אוטומטי שמבצע את העבודה.
  • הקטנת טעויות אנוש ע”י ביצוע המטלה של אחידות הנתונים בין החברות ובצורה אוטומטית ולא בהסתמך על הזיכרון האנושי.
  • יצירת אחידות של הנתונים בין החברות השונות מאפשרת בשלב הבא לבצע “תחקור נתונים והפקת לקחים” באופן חוצה ארגון.
  • המודול מאפשר ניצול וייעול השימוש בכל הכלים הרב חברתיים שקיימים בבסיס מערכת פריורטי .

 תרצו שנחזור אליכם?

יצירת קשר פופאפ
Sending